• SARS-CoV-2 Antigen kit1
  • SARS-CoV-2 Antigen kit
  • SARS-CoV-2 IgGIgM Rapid Test
You can check the list on the UK Department of Health website : https://www.gov.uk/.../medical-devices-regulations-2002... If you need to purchase our products, you can contact us at any time!

Τα προϊόντα μας έχουν μπει στη λίστα του Ηνωμένου Βασιλείου με τις εξαιρούμενες συσκευές διάγνωσης invitro για τον κορονοϊό!

Μπορείτε να ελέγξετε τη λίστα στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου: https://www.gov.uk/.../medical-devices-regulations-2002... Εάν θέλετε να αγοράσετε τα προϊόντα μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο οποτεδήποτε!
SARS-CoV-2 has now evolved several mutations with serious consequences,some like B.1.1.7,B.1.351,B.1.2,B.1.1.28,B.1.617,Including the omicron mutant strain(B1.1.529) reported in recent days. As an IVD reagent manufacturer, we always pay attention to the development of relevant events, check the changes of relevant amino acids and evaluate the possible impact of mutations on reagents.

Αναφορά δοκιμής και ανάλυση σε Silico για ταχεία δοκιμή αντιγόνου SARS-CoV-2 StrongStep® σε διαφορετική παραλλαγή SARS-CoV-2

Ο SARS-CoV-2 έχει πλέον εξελίξει αρκετές μεταλλάξεις με σοβαρές συνέπειες, μερικές όπως οι B.1.1.7, B.1.351, B.1.2, B.1.1.28, B.1.617, συμπεριλαμβανομένου του στελέχους μεταλλαγμένου όμικρον (B1.1.52) αναφέρθηκε τις τελευταίες ημέρες.Ως κατασκευαστής αντιδραστηρίων IVD, δίνουμε πάντα προσοχή στην ανάπτυξη σχετικών συμβάντων, ελέγχουμε τις αλλαγές των σχετικών αμινοξέων και αξιολογούμε την πιθανή επίδραση μεταλλάξεων στα αντιδραστήρια.
StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Enter the EU common list of hygiene and food safety, which is one of the few manufacturers that has 100% sensitivity when the CT value is less than 25%.

StrongStep® SARS-CoV-2 Αντιγόνο Rapid Test Εισαγάγετε τον κοινό κατάλογο της ΕΕ για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων

StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Εισαγάγετε την κοινή λίστα της ΕΕ για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων, η οποία είναι ένας από τους λίγους κατασκευαστές που έχει 100% ευαισθησία όταν η τιμή CT είναι μικρότερη από 25%.
StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test ncluded in the FIND evaluation list. The Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND), is an organization that specializes in evaluating the performance of kits in strategic cooperation with WHO.

Το StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test περιλαμβάνεται στη λίστα αξιολόγησης FIND

Το StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test περιλαμβάνεται στη λίστα αξιολόγησης FIND.Το Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND), είναι ένας οργανισμός που ειδικεύεται στην αξιολόγηση της απόδοσης των κιτ σε στρατηγική συνεργασία με τον ΠΟΥ.
Sequence alignment analysis showed that the mutation site of the SARS-CoV-2 variant observed in the in the United Kingdom , South Africa and India are all not in the design region of the primer and probe at present. StrongStep® Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex Real-Time PCR Kit (detection for three genes) can cover and detect mutant strains ( shown in the following table) without affecting the performance at present. Because there is no change in the region of the detection sequence.

Δήλωση σχετικά με τους ιούς παραλλαγής

Η ανάλυση ευθυγράμμισης αλληλουχίας έδειξε ότι η θέση μετάλλαξης της παραλλαγής SARS-CoV-2 που παρατηρείται στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Νότια Αφρική και την Ινδία δεν βρίσκονται επί του παρόντος στην περιοχή σχεδιασμού του εκκινητή και του ανιχνευτή.Το StrongStep® Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex Real-Time PCR Kit (ανίχνευση για τρία γονίδια) μπορεί να καλύψει και να ανιχνεύσει μεταλλαγμένα στελέχη (που παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα) χωρίς να επηρεάζει την απόδοση προς το παρόν.Επειδή δεν υπάρχει αλλαγή στην περιοχή της ακολουθίας ανίχνευσης.
We have received many certificate or EUA from different countries, such as United Kingdom, Singapore, Brazil, South Africa, Malaysia,Indonesia,Philippine, Argentine, Guatemala and so on. Also, we have send our products to many institue for evaluation, below are the summary of some data. Please contact us via guangming@limingbio.com if you need full artical of following report.

Σύνοψη της Έκθεσης Αξιολόγησης από Διαφορετικό Ινστιτούτο για το StrongStep® SARS-CoV-2 Αντιγόνο Rapid Test

We have received many certificate or EUA from different countries, such as United Kingdom, Singapore, Brazil, South Africa, Malaysia,Indonesia,Philippine, Argentine, Guatemala and so on. Also, we have send our products to many institue for evaluation, below are the summary of some data. Please contact us via guangming@limingbio.com if you need full artical of following report.
Recently, the StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test produced by Nanjing Liming Bio-products Co. Ltd has successfully obtained the Thailand FDA certificate (registration number T 6400429,T 6400430,T 6400431,T 6400432 ), and now has been approved to enter the Thailand market.

Ταϊλάνδη FDA COVID 19 ATK 2021 T6400429

Πρόσφατα, το StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test που παράγεται από την Nanjing Liming Bio-products Co. Ltd απέκτησε επιτυχώς το πιστοποιητικό FDA της Ταϊλάνδης (αριθμός εγγραφής T 6400429, T 6400430, T 6400431, T 6400432), και έχει πλέον εγκρίθηκε για είσοδο στην αγορά της Ταϊλάνδης.
Recently, Nanjing LimingBio‘s Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) antigen detection reagent

Το StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test απέκτησε την επαλήθευση απόδοσης του Paul-Ehrlich-Institut (PEI) στη Γερμανία!

Πρόσφατα, το αντιδραστήριο ανίχνευσης αντιγόνου του νέου κοροναϊού (SARS-CoV-2) της Nanjing LimingBio "StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test" έλαβε την επαλήθευση απόδοσης του Paul-Ehrlich-Institut (PEI*) στη Γερμανία, αυτό το προϊόν έχει πιστοποιημένο από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φαρμάκων και Διαχείρισης Ιατρικών Συσκευών (BfArM).Η LimingBio έχει γίνει ένας από τους λίγους κατασκευαστές στην Κίνα που έχει λάβει τη διπλή πιστοποίηση BfArM+PEI στη Γερμανία.Το γρήγορο τεστ αντιγόνου της Liming Bio έχει περάσει την έγκυρη πιστοποίηση του Υπουργείου Υγείας πολλών χωρών, γεγονός που αποδεικνύει πλήρως την εξαιρετική απόδοση του κιτ.
StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test is a rapid immunochromatographic assay for the detection of COVID-19 antigen to SARS-CoV-2 virus in human Throat/Nasopharyngeal swab.

Ταχεία δοκιμή αντιγόνου SARS-CoV-2

Το StrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test είναι μια ταχεία ανοσοχρωματογραφική ανάλυση για την ανίχνευση του αντιγόνου COVID-19 στον ιό SARS-CoV-2 σε ανθρώπινο επίχρισμα λαιμού/ρινοφάρυγγα.
This highly sensitive, ready-to-use PCR kit is available in lyophilized format (freeze-drying process) for long-term storage. The kit can be transported and stored at room temperature and is stable for one year.

Κιτ πολυπλεξίας σε πραγματικό χρόνο για τον νέο κορωνοϊό (SARS-CoV-2).

Αυτό το εξαιρετικά ευαίσθητο, έτοιμο προς χρήση κιτ PCR διατίθεται σε λυοφιλοποιημένη μορφή (διαδικασία ξήρανσης με κατάψυξη) για μακροχρόνια αποθήκευση.Το κιτ μπορεί να μεταφερθεί και να αποθηκευτεί σε θερμοκρασία δωματίου και είναι σταθερό για ένα χρόνο.

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Η Nanjing Liming Bio-products Co., Ltd. ιδρύθηκε το 2001 και η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ανάπτυξη, την κατασκευή και την εμπορία γρήγορων τεστ για μολυσματικές ασθένειες, ιδίως ΣΜΝ.Εκτός από το ISO13485, σχεδόν όλα τα προϊόντα μας έχουν σήμανση CE και έχουν εγκριθεί από το CFDA.Τα προϊόντα μας έχουν δείξει παρόμοια απόδοση σε σύγκριση με άλλες μεθόδους (συμπεριλαμβανομένης της PCR ή καλλιέργειας) που είναι χρονοβόρες και δαπανηρές.Χρησιμοποιώντας τις γρήγορες δοκιμές μας, είτε ο ασθενής είτε οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να εξοικονομήσουν πολύ χρόνο στην αναμονή γιατί χρειάζονται μόλις 10 λεπτά.

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ